Harta Pusaka Di Malaysia - Pembahagian Harta Pusaka

 Harta Pusaka Di Malaysia 

 

Di Malaysia , Proses harta pusaka berlaku apabila harta peninggalan semati diedarkan kepada waris atau penerima harta tersebut, prosedur bagi pembahagian harta pusaka adalah berbeza dan bergantung kepada latar belakang agama dan budaya simati, serta sama ada simati ditadbir oleh undang-undang islam atau sivil.

Undang-Undang Islam (Syariah) Bagi Muslim:

 • Faraid: Di Malaysia , Pembahagian harta pusaka bagi orang islam akan diatur oleh undang-undang islam yang dikenali sebagai faraid, Faraid menetapkan bahagian hak waris dan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran. Faraid menentukan pengagihan harta pusaka di antara waris, termasuklah pasangan, anak-anak, ibu bapa, dan saudara-mara lain.
  • Waris: Anak lelaki, anak perempuan, pasangan, ibu bapa, dan saudara-mara lain adalah waris biasa. Anak lelaki biasanya akan menerima bahagian yang lebih tinggi daripada anak perempuan.
    
 • Mahkamah Syariah: Pertikaian berkaitan dengan pewarisan orang Islam biasanya diselesaikan di Mahkamah Syariah, yang mempunyai bidang kuasa ke atas hal-hal keluarga Islam, termasuk isu pewarisan harta pusaka 
  • Waris: Mahkamah Syariah menangani pertikaian di kalangan waris Islam, termasuk pasangan, anak-anak, dan ahli keluarga lain.
    

Undang-Undang Sivil untuk Bukan Muslim:

 • Bagi bukan Muslim, Pengagihan harta benda dikawal oleh undang-undang sivil, terutamanya Akta Pengedaran 1958 (sebagaimana dipinda oleh Akta Pengagihan) (Pindaan 1997). Akta Pengagihan menggariskan peraturan pengagihan harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia di kalangan keluarga yang masih hidup.
  • Waris: Di bawah undang-undang sivil, waris termasuk pasangan yang masih hidup, anak-anak, ibu bapa, dan saudara-mara lain seperti yang dinyatakan dalam Akta Pengagihan.
    
 • Bukan Muslim juga boleh membuat wasiat untuk menentukan bagaimana harta mereka hendak diagihkan. Akta Wasiat 1959 mengawal pembuatan dan pelaksanaan wasiat untuk bukan Muslim di Malaysia.
  • Waris: bukan Muslim mempunyai fleksibiliti untuk menamakan waris dalam wasiat mereka, yang boleh menerima harta tersebut merangkumi pasangan, anak-anak, keluarga yang lebih luas, dan organisasi.


​​​​Undang-Undang Intestasi:

 • Di dalam keadaan tiada wasiat yang sah, baik orang Islam mahupun bukan Islam akan tertakluk kepada undang-undang intestasi. Undang-undang intestasi ini menyediakan pengagihan harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia di kalangan waris sah berdasarkan hierarki hubungan yang telah ditentukan.
  • Waris: Undang-undang intestasi menyediakan hierarki waris bagi orang Islam dan bukan Islam. Susunan akan termasuk pasangan yang masih hidup, anak-anak, ibu bapa, dan saudara-mara, bergantung kepada keadaan tertentu.

 

Pemilikan Bersama dan Nominasi:

 • Milik bersama dan nominasi adalah cara di mana individu boleh menamakan penerima manfaat untuk harta benda tertentu. Ini dapat membantu mengelakkan proses probet dan memastikan pemindahan harta benda kepada penerima yang dikehendaki berjalan lancar.
  • Waris: Penerima manfaat yang ditetapkan melalui milik bersama dan nominasi menerima harta benda secara langsung. Waris yang biasa ditetapkan termasuklah pasangan, anak-anak, dan individu yang dipilih lain.
    

Probet dan Surat Kuasa Pentadbiran:

 • Proses probet melibatkan pengesahan wasiat simati di mahkamah. Bagi mereka yang meninggal tanpa wasiat, mahkamah boleh memberikan Surat Kuasa Pentadbiran kepada waris terdekat, membenarkan mereka mentadbir harta pusaka.
  • Waris: Dalam proses probet, waris yang dinamakan dalam wasiat atau waris sah di bawah undang-undang intestasi menerima harta benda orang yang telah meninggal dunia. Proses ini memastikan pengagihan yang sah dan teratur kepada waris yang berhak.

 

Sebelum Melakukan Proses Harta Pusaka:

 • Bagi mereka yang ingin melakukan urusan harta, digalakkan untuk menjalankan 'carian tanah' terlebih dahulu. 'Carian tanah' membantu untuk anda mendapatkan maklumat terperinci mengenai tanah, termasuklah pemilik sebenar, serta memeriksa sekira ada sebarang caj atau sekatan dari pihak lain. Ini dapat memudahkan proses pengurusan harta pusaka dan memberikan pemahaman yang lebih baik sebelum melibatkan diri dalam pembahagian harta warisan.
 • Jika anda ingin melakukan 'carian tanah' secara talian, anda boleh jalankan 'carian tanah' anda DISINI. Dengan Easylaw, 'carian tanah' akan menjadi lebih mudah dan cepat.