Bagaimana untuk mencari hakmilik tanah atau menyemak hartanah di Malaysia?

Bagaimana Untuk Mencari Hakmilik Tanah atau

Menyemak Hartanah di Malaysia?

 

Andaian pertama kebanyakan orang apabila membeli hartanah adalah meletakkan deposit, mendapatkan pinjaman gadai janji dan menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA), tetapi mereka tidak menyedari bahawa Hakmilik Tanah atau geran tanah adalah salah satu dokumen yang paling penting dan sering diabaikan.

Menurut Akta Tanah 1965, hak milik tanah ialah dokumen undang-undang yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia melalui pejabat tanah yang membantu dalam mengenal pasti pemilik sesuatu tanah atau harta. Ini pada asasnya menunjukkan bahawa harta itu adalah milik mereka dan mereka bebas untuk menggunakannya mengikut keperluan mereka. Pemilik tanah mempunyai pilihan untuk memindahkan hak milik mereka kepada sesiapa sahaja yang mereka mahu. Dalam istilah orang biasa, anda boleh menganggap "gelaran tanah" seperti IC untuk harta tanah, dan ia mengandungi semua maklumat yang anda perlu tahu tentang tanah atau harta tanah tertentu.

Pejabat tanah atau pejabat pendaftaran tanah Malaysia adalah berdasarkan sistem Torrens,pentadbiran tanah berpusat (Pejabat Tanah dan Galian) yang menyimpan rekod setiap tanah dan pemiliknya. Jadi apabila pemilikan tanah atau hartanah tersebut bertukar, ia  perlu kemaskini pertukaran pemilik tanah di pejabat tanah & dokumen berkaitan. Hakmilik tanah bagi hartanah sub-sale dipindahkan daripada pemilik sedia ada (penjual) kepada pemilik baharu apabila anda membelinya (pembeli).

Pemaju mengekalkan gelaran induk dalam perkembangan baharu. Hakmilik Induk dibahagikan kepada Hakmilik individu atau Hakmilik Induk, yang kemudiannya dipindahkan kepada pemilik baharu.

Jom belajar tentang carian tanah di Malaysia sekarang.

 

Apakah Itu Carian Tanah?

Pencarian hakmilik tanah atau lebih dikenali sebagai carian tanah adalah tindakan mencari maklumat berkaitan  hartanah atau tanah tersebut, sama ada hakmilik individu atau induk, dan ia biasanya dilakukan oleh mana-mana pihak berkaitan yang berminat dalam penjualan atau pengambilan hartanah atau tanah.

Apakah maklumat yang boleh anda dapat melalui carian tanah?

 • Butiran Pemilik:
  • Maklumat penuh pemilik tanah semasa, termasuk nama, nombor IC dan alamat berdaftar terakhir .
   • Hakmilik Induk hanya akan menunjukkan pemilik sama ada sebagai pemaju atau pejabat pengurusan.
   • Hakmilik Strata akan mengandungi butiran petak khusus pemilik.

 

 • Jenis Hakmilik:
  • Ini mengikuti pejabat tanah, di mana jenis hakmilik tidak semestinya menunjukkan sama ada hakmilik Induk atau hakmilik Strata. Jenis hakmilik hanya menunjukkan jenis hakmilik yang mesti diserahkan kepada pejabat tanah mana.
  • Terdapat banyak jenis hakmilik di Malaysia di mana ada yang jenis hakmilik lama dan ia akan diberikan jenis hakmilik baharu oleh pejabat tanah dari semasa ke semasa.
   • Contoh jenis hakmilik: Geran (GRN), Pajakan Negeri (PN), Hakmilik Sementara Daftar (HSD), dan lain-lain.

 

 • Nombor Hakmilik:
  • Nombor hakmilik ialah nombor unik yang digunakan untuk pejabat tanah untuk mengenal pasti hakmilik.
  • Tetapi dengan hanya nombor hakmilik pejabat tanah tidak akan dapat mencari kerana ia mungkin berada di pejabat tanah yang berbeza.
  • Jadi, adalah penting untuk melibatkan pakar carian tanah di Malaysia seperti EasyLaw untuk menjalankan carian tanah supaya anda tidak perlu memikirkan pejabat tanah mana di malaysia untuk dirujuk.

 

 • Saiz dan Lokasi:
  • Saiz tanah biasanya akan ditunjukkan dalam carian tanah sebagai rujukan.
  • Maklumat lokasi hartanah/tanah termasuk negeri, daerah, bandar dan nombor lot. Tetapi ia tidak akan termasuk alamat harta/tanah.
  • Sila ambil perhatian bahawa butiran hakmilik adalah berbeza sama sekali daripada alamat biasa yang selalu kami rujuk (sebagai alamat penghantaran)
  • Jika anda hanya mempunyai alamat dan anda ingin mengetahui butiran hakmilik tanah tersebut, anda boleh menggunakan perkhidmatan EasyLaw untuk Ekstrak Maklumat Hakmilik Tanah.

 

 • Tujuan Tanah:
  • Ini merujuk kepada cara tanah digunakan, seperti untuk pertanian, industri, perdagangan atau perumahan.

 

 • Status Tanah:
  • Pegangan Bebas: Pemilik ialah pemilikan tetap dan mutlak tanah atau harta dengan kebebasan untuk melupuskan sesuka hati.
  • Pajakan:Pemilik membeli pajakan daripada pemegang bebas untuk hak untuk tinggal di hartanah untuk beberapa tahun yang ditetapkan. Pemilik secara teknikal tidak akan memiliki harta itu secara langsung, pemegang bebas (atau tuan tanah) akan terus memiliki harta itu dan tanah yang didudukinya.

 

 • Penyewaan Tanah (untuk pegangan pajakan sahaja):
  • Pencarian tanah akan menunjukkan tempoh pajakan. Pembeli hendaklah menyemak baki tempoh pajakan sebelum membeli mana-mana hartanah/tanah.

 

 • Sekatan Kepentingan:
  • Ini merujuk kepada sebarang had yang dikenakan oleh Kerajaan Negeri ke atas kuasa harta/pemilik tanah berdaftar di atas tanahnya untuk membahagi, membahagikan atau menggabungkannya, serta had kuasanya untuk berurusan dengannya melalui pemindahan atau penciptaan. pajakan, caj, kemudahan dan lain-lain.

 

 • Bebanan:
  • Ia akan mendedahkan jika terdapat sebarang kaveat atau caj persendirian ke atas harta/tanah dan jika ia masih sah.
  • Beban lapuk tidak akan ditunjukkan dalam pencarian tanah biasa.
  • Jika anda ingin mengetahui siapa yang memasukkan kaveat khusus atau bebanan lain harta atau tanah, anda boleh menghubungi EasyLaw untuk membantu anda Ekstrak CTC ( Certified-True-Copy) Kaveat, supaya anda boleh mendapatkan maklumat lanjut.

 

 • Butiran Hakmilik Sebelumnya:
  • Nombor hakmilik dahulu direkod dalam medan ini sebagai pengesahan bahawa hakmilik telah berubah. Bagaimanapun, tidak semua carian tanah akan memberikan maklumat hakmilik terdahulu, kerana ini bergantung kepada pejabat tanah.

Baca:Garis Panduan Cara Membaca Carian Tanah.

 

Apakah jenis carian hakmilik tanah yang terdapat di Malaysia?

Terdapat tiga jenis cariantanah:

 • Carian Tanah Persendirian (Carian Persendirian):
  • Cetakan hitam & putih yang dikeluarkan oleh pejabat tanah masing-masing dengan maklumat hakmilik penuh harta/tanah.

 

 • Pencarian Tanah Rasmi (Carian Rasmi):
  • Cetakan hitam putih yang dikeluarkan oleh pejabat tanah masing-masing dengan cop Pendaftar Tanah dan tandatangan pegawai pada muka surat terakhir yang digunakan sebagai sebahagian daripada dokumen sokongan untuk penyerahan agensi kerajaan yang mengandungi maklumat penuh harta/tanah.

 

 • Salinan Hakmilik Yang Disahkan (hakmilik  CTC):
  • Salinan hakmilik asal dan pelan tanah yang telah disahkan oleh Pejabat Pendaftar Tanah. Tidak boleh digunakan sebagai ganti Hakmilik Asal untuk Perserahan.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai Jenis-Jenis Carian Tanah DI SINI.

 

Apakah kepentingan carian tanah?

Sebelum anda membelanjakan ratusan atau ribuan ringgit untuk hartanah, mengapa tidak menyemak dahulu semua maklumat berkaitan hartanah tersebut? Jika anda ingin tahu siapa pemilik yang sah mempunyai kapasiti undang-undang untuk berurusan dengan apa sahaja yang berkaitan dengan hartanah yang anda ingin beli. Selain itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa maklumat hartanah yang dipaparkan pada platform hartanah yang anda gunakan, mungkin tidak mempunyai maklumat yang paling tepat tentang hartanah tersebut.

Oleh itu, adalah penting untuk melakukan carian tanah di pejabat tanah sebelum mula urusan SPA anda. Carian hakmilik tanah boleh membantu anda memahami lebih lanjut dan menentukan pemilikan tanah, dan menyemak sama ada terdapat tanggungan dan endorsan-endorsan lain yang mana hartanah itu mungkin berada di bawah kaveat persendirian atau digadaikan kepada bank, ini akan menyukarkan anda  untuk melakukan sebarang urus niaga.

Sebelum menjalankan perniagaan yang berkaitan dengan hartanah, anda perlu mengetahui sama ada hartanah tersebut pada masa itu digadaikan kepada bank atau jika terdapat sebarang kaveat ke atas hartanah tersebut. Biasanya, selepas menandatangani Perjanjian Jual Beli (S&P atau SPA), pembeli hartanah akan memasukkan kaveat persendirian kepada hartanahtersebut untuk mengelakkan pemilik menjual hartanah tersebut kepada pihak lain semasa dalam proses pemindahan hakmilik.

Lebih penting lagi, anda tidak boleh menjual atau menukarkan hakmilik hartanah tanpa hakmilik tanah  atau geran asal. Sebarang kaveat berdaftar, kaveat persendirian dan sekatan kepentingan juga akan menghalang proses pemindahan hartanah.

 

Jika carian tanah adalah sangat penting, mengapa saya tidak melakukan carian tanah dalam pembelian hartanah saya sebelum ini?

Biasanya, jika anda seorang pembeli atau penjual hartanah, peguam hartanah anda (peguam yang pakar dalam urusan hartanah) akan melakukan carian tanah di pejabat tanah di Malaysia bagi pihak anda.

Adalah wajib bagi peguam hartanah atau pihak bank untuk melakukan carian tanah supaya mereka boleh menentukan sama ada hartanah yang diurus niagakan adalah hartanah yang sah dan penjual adalah pemilik yang sah serta mempunyai kapasiti undang-undang untuk menguruskan harta tersebut.

Juga, biasanya pihak bank akan melakukan carian tanah apabila mereka berurusan dengan sebarang gadaian sebelum meluluskan pinjaman.

Ia tidak wajib tetapi disyorkan untuk perunding hartanah atau ejen hartanah di Malaysia untuk melakukancarian tanah terlebih dahulu menyenaraikan maklumat hartanah dalam pelbagai platform

Oleh itu, sepanjang proses jual beli hartanah, biasanya pembeli atau penjual tidak akan melakukan carian tanah sendiri, tetapi peguam atau pihak bank telah pun menjalankan carian tanah bagi pihak Pakar Carian Tanah Dalam Talian seperti EasyLaw di Malaysia.

 

Bagaimana untuk menjalankan carian tanah di Malaysia

Menjalankan carian tanah di Malaysia mungkin kelihatan sukar & menyusahkan tetapi sebenarnya tidak kerana terdapat beberapa cara untuk melakukannya.

 • Lawati Pejabat Tanah

Anda mungkin memerlukan maklumat penuh hakmilik sebelum pergi ke pejabat tanah untuk menjalankan carian. Pegawai pejabat tanah tidak akan membantu dalam carian tanah melainkan anda mempunyai semua  maklumat no hakmilik. Sewa Berhenti, Carian Tanah, Hakmilik Asal, Pengisytiharan Jualan dan dokumen lain menyediakan semua maklumat hakmilik.

Di setiap negeri, terdapat pelbagai pejabat tanah untuk dipilih, jadi pastikan anda pergi ke yang betul untuk mengelakkan daripada melakukan carian harta yang salah. Walaupun hartanah/tanah yang anda cari berdekatan, pencarian tanah mungkin perlu dilakukan di pejabat tanah yang berbeza.

Setiap jenis carian tanah akan mempunyai set kos tersendiri yang mesti dibayar kepada pejabat tanah, dan masa penyelesaian mungkin tidak serta-merta.

 • Melibatkan Firma Guaman

Kebanyakan firma guaman menawarkan perkhidmatan ini apabila anda terlibat dengan perkhidmatan mereka yang lain. Anda akan dikehendaki membayar yuran sebagai tambahan kepada kos yang perlu dibayar kepada pejabat tanah untuk perkhidmatan ini. Jika anda sudah mempunyai peguam yang mewakili anda dalam pembelian hartanah/tanah anda, melakukan carian tanah mungkin merupakan salah satu perkhidmatan.

 • Portal Dalam Talian

EasyLaw adalah sebuah syarikat dimana kami menawarkan perkhidmatan untuk menjalankan carian tanah di Malaysia bagi pihak anda. EasyLaw membantu orang ramai untuk menjalankan semua jenis carian tanah di seluruh Malaysia di setiap pejabat tanah tidak kira betapa luar bandar pejabat tanah itu.

Faedah menggunakan EasyLaw ialah anda dapat mengelakkan masalah untuk pergi ke pejabat tanah, terutamanya jika ia berada di negeri lain. Memandangkan carian tanah tidak selalu dilakukan dengan segera, anda mungkin perlu melawat pejabat tanah berkali-kali untuk mendapatkan atau membuat susulan pada carian tersebut. Malah, EasyLaw akan mengendalikan semua tindakan susulan untuk anda dan memaklumkan anda tentang carian anda.

 

Berapakah kos untuk menjalankan pencarian tanah di Malaysia?

Anda boleh merujuk kepada Pembayaran Pejabat Tanah Setiap Negeri untuk mengetahui berapa banyak anda

Jika anda melibatkan EasyLaw untuk menjalankan carian tanah untuk anda, Anda boleh merujuk kepada Caj Perkhidmatan EasyLaw untuk memahami lebih lanjut mengenai perkhidmatan.

 

Dokumen dan butiran diperlukan untuk carian tanah.

Dokumen yang biasanya mengandungi butiran hakmilik penuh:

 • Hakmilik asal
 • Pencarian tanah
 • Berhenti Sewa (Cukai tanah)
 • Pengisytiharan Jualan (POS)
 • Sebarang dokumen undang-undang

Butiran yang diperlukan oleh pejabat tanah untuk carian tanah iaitu hakmilik Induk/Individu:

 • Jenis hakmilik
 • Nombor hakmilik
 • Nombor lot
 • Bandar/Pekan/Mukim
 • Daerah
 • Negeri

Butiran yang diperlukan oleh pejabat tanah untuk carian tanah iaitu hakmilik Strata:

 • Jenis hakmilik
 • Nombor hakmilik
 • Nombor lot
 • Bandar/Pekan/Mukim
 • Bilangan Bangunan
 • No. Tingkat
 • Bilangan Unit
 • Daerah
 • Negeri

 

Berapa lamakah masa yang diambil untuk menjalankan pencarian tanah?

Bagi setiap jenis carian tanah, setiap pejabat tanah akan mempunyai masa penyelesaian yang berbeza. Pelbagai pejabat tanah di negeri ini mungkin mempunyai masa pemulihan yang berbeza.

Yang dianggarkan Masa Pemulihan untuk Perkhidmatan carian tanah EasyLaw adalah seperti di bawah:

 • Carian Persendirian : 2-4 hari bekerja
 • Carian Rasmi : 14 hari bekerja
 • Salinan Sah Hakmilik  (CTC): Lebih daripada 14 hari bekerja

EasyLaw boleh menjamin bahawa anda akan menerima carian tanah dalam tempoh masa yang ditetapkan.

 

Tips untuk pembeli yang ingin memudahkan proses pencarian tanah

Melakukan carian tanah sendiri, ia mungkin kelihatan mencabar. Kerana anda mungkin tidak dapat mengenal pasti butiran tepat harta/tanah tersebut atau pergi ke pejabat tanah yang salah kemudian mendapat carian tanah yang salah. Apatah lagi harta/tanah tersebut terletak di negeri yang berbeza.

Dengan menggunakan perkhidmatan EasyLaw anda boleh mengurangkan semua masalah dan anda hanya perlu pergi ke portal dalam talian EasyLaw untuk mengisi butiran. Jika anda tidak pasti dengan butirannya, sila hubungi atau whatsapp khidmat pelanggan EasyLaw untuk pertanyaan.

Jika anda hanya mempunyai alamat, EasyLaw juga boleh membantu anda menjalankan carian yang akan membantu anda untuk mengetahui butiran hakmilik penuh. Anda boleh merujuk kepada Pengekstrakan Maklumat Hakmilik perkhidmatan untuk mengetahui lebih lanjut.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pembayaran Pejabat Tanah di Semua Negeri di Malaysia

 

Kuala Lumpur
Carian Tanah (Persendirian) RM 30
Carian Tanah (Rasmi) RM 50
CTC RM 50
Selangor 
Carian Tanah (Persendirian) RM 30
Carian Tanah (Rasmi) RM 50
CTC RM 50
Perak
Carian Tanah (Persendirian) RM 40
Carian Tanah (Rasmi) RM 80
CTC RM 80
Pahang 
Carian Tanah (Persendirian) RM 50
Carian Tanah (Rasmi) RM 100 
CTC RM 50
Perlis
Carian Tanah (Persendirian) RM 30
Carian Tanah (Rasmi) RM 50
CTC RM 30 
Terengganu
Carian Tanah (Persendirian) RM 10
Carian Tanah (Rasmi) RM 20
CTC RM 50
Kelantan
Carian Tanah (Persendirian) RM 40
Carian Tanah (Rasmi) RM 120
CTC RM 80
Kedah
Carian Tanah (Persendirian) RM 30
Carian Tanah (Rasmi) RM 75 
CTC RM 75
Johor 
Carian Tanah (Persendirian) RM 40 / RM 60
Carian Tanah (Rasmi) RM 120 / RM150 
CTC RM 100
Melaka
Carian Tanah (Persendirian) RM 30
Carian Tanah (Rasmi) RM 50
CTC RM 50
Negeri Sembilan
Carian Tanah (Persendirian) RM 20
Carian Tanah (Rasmi) RM 40
CTC RM 20
Penang
Carian Tanah (Persendirian) RM 30  
Carian Tanah (Rasmi) RM 100  
CTC RM 100  
Sabah
Xerox Copy  RM 20
Land Search  RM 20
Labuan
Xerox Copy  RM 50
Land Search  RM 30
Sarawak
Simple Print Out 
 • RM 5 (First 2 pages)
 • RM 5 (Subsequent Page)
Land Search 
 • RM 15 (First 2 pages)
 • RM 5 (Subsequent Page)