Carian Tanah Dalam Talian di Selangor

Carian Tanah Dalam Talian di Selangor

Carian tanah di Selangor membolehkan anda mendapatkan maklumat tentang harta tanah termasuk butiran pemilik, butiran harta termasuk sekatan kepentingan terkini tanah, tanggungan, caj, dan kaveat yang ada pada harta tersebut. Carian tanah boleh diperoleh dengan membelinya dari Pejabat Tanah Selangor.
 

Apa jenis carian tanah yang boleh dibeli dari Pejabat Tanah Selangor?

​​Carian Persendirian Tanah (Private Land Search)

 • Satu cetakan hitam putih yang mengandungi semua maklumat Hak Milik pejabat tanah yang relevan di Selangor.
   

Carian Rasmi Tanah (Official Land Search)

 • Satu cetakan hitam putih, dihasilkan oleh Pejabat Tanah Selangor yang berkaitan, yang menyediakan huraian penuh tentang harta atau petak tanah di Selangor, dan mempunyai tandatangan serta cap Pendaftar Tanah di muka surat terakhir, yang digunakan sebagai sebahagian daripada dokumen sokongan untuk penghantaran kepada agensi kerajaan.
   

Salinan Sah Hakmilik (Certified True Copy of Title)

 • Salinan duplikat Hak Milik asal yang telah disahkan sebagai tepat oleh pendaftar tanah di Selangor. Ia tidak boleh digantikan sebagai Hak Milik asal untuk tujuan penyerahan.

 

Rujuk:  Jenis Carian Tanah Di Malaysia 

 

Maklumat yang didedahkan dari hasil carian tanah:

Apakah butiran yang terdapat dalam hasil carian tanah di Selangor?

 • Pemilikan dan alamat
 • Nombor Hak Milik : Nombor unik yang mengenal pasti harta (memeriksa sama ada butiran yang diberikan adalah sama dengan harta yang diminati)
 • Status tanah: Pajakan atau pegangan bebas
 • Tujuan tanah: Pertanian, industri, komersial, atau kediaman
 • Tarikh luput pajakan
 • Keluasan tanah: Saiz tanah dalam meter persegi
 • Tanah Rizab Melayu
 • Sekatan Kepentingan: Sekatan Kepentingan, kebanyakan berkaitan dengan tanah Pajakan kerana sebarang perubahan nama perlu mendapatkan surat kebenaran persetujuan daripada pihak berkuasa negeri terlebih dahulu.
 • Tanggungan: Tuntutan terhadap harta oleh entiti yang bukan pemilik, contohnya: Pinjaman, Kaveat, dan Caj)
 • Pindahmilik tanah: Maklumat tentang bila dan bagaimana pemilik berdaftar semasa mendapatkan harta tersebu
 • Cukai Tanah: Kadar Cukai Petak tahunan bagi tanah atau harta yang dihantar untuk pendaftaran

 

Contoh Carian Tanah Selangor

Carian Tanah Persendirian Selangor

Carian Tanah Persendirian Strata Selangor

 

Berapa caj Pejabat Tanah untuk membeli carian tanah?

Jenis Carian Tanah Caj Pejabat Tanah Selangor (RM)
Carian Tanah Persendirian 30
Carian Tanah Rasmi 50
Salinan Sah Hakmilik (CTC) 50

Apakah maklumat yang diperlukan untuk membuat carian tanah di Selangor?

Pejabat Tanah di Selangor akan meminta butiran hak milik penuh sebelum menjalankan carian tanah.

Butiran hak milik penuh termasuk:

 1. Jenis Hak Milik
 2. Nombor Hak Milik
 3. Daerah
 4. Negeri
 5. Nombor Lot
 6. Mukim
   

Walau bagaimanapun, mungkin terdapat situasi di mana anda tidak dapat mencari butiran hak milik harta yang anda ingin beli kerana beberapa keadaan. Oleh itu, terdapat perkhidmatan yang dipanggil pengekstrakan maklumat hak milik. Perkhidmatan ini membantu anda mendapatkan butiran hak milik penuh harta di mana butiran hak milik akan diekstrak daripada dokumen berdaftar di pejabat tanah. Ekstrak dokumen anda sekarang

Berapa lama saya perlu menunggu untuk mendapatkan hasil carian tanah di Selangor?

Jika anda memberikan butiran hak milik yang betul dan tiada masalah dengan sistem pejabat tanah atau perubahan hak milik; berikut adalah masa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil carian tanah anda
 

Carian Tanah Persendirian (2 - 4 hari bekerja)

Anda boleh mendapatkan hasil dengan cepat untuk carian tanah persendirian jika tiada masalah.
 

Carian Tanah Rasmi (2 - 7 hari bekerja)

Carian Tanah Rasmi memerlukan masa yang lebih lama kerana dokumen tersebut perlu ditandatangani dan dicop oleh pegawai tanah
 

Salinan Sah Hakmilik (CTC) (> 1 bulan)

CTC akan mengambil masa yang lebih lama kerana terdapat 2 item iaitu CTC dan Pelan Tanah (tidak wajib untuk mendapatkan); kedua-duanya perlu ditandatangani dan dicop oleh pegawai tanah.

Berikut adalah situasi yang mungkin menyebabkan kelewatan pada CTC anda:

 • Lambat disebabkan oleh mencari Pelan Tanah kerana mungkin terdapat situasi di mana Pejabat Tanah belum mendapatkan Pelan Tanah daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
 • CTC perlu diperiksa secara manual dari buku (belum dipindahkan ke sistem pejabat tanah)
 • Hak milik strata memerlukan masa yang lebih lama untuk pemeriksaan (Pelan Tanah untuk Hak milik Strata tidak disediakan oleh pejabat tanah untuk CTC)

Dalam situasi ini, anda mungkin perlu berbolak-balik ke pejabat tanah untuk memeriksa status carian tanah anda. Walau bagaimanapun, terdapat cara yang lebih mudah untuk anda, EasyLaw boleh membantu anda menjalankan carian tanah anda secara dalam talian.

Bagaimana untuk menjalankan carian tanah Selangor secara dalam talian dengan EasyLaw?

Hantar pesanan anda dengan EasyLaw melalui laman web kami DI SINI. Caj perkhidmatan kami termasuk SST adalah seperti berikut:

Jenis Carian Tanah Caj Perkhidmatan Tempatan EasyLaw (RM) Caj Perkhidmatan Luar Kawasan EasyLaw (RM)
Carian Tanah Persendirian 20 70
Carian Tanah Rasmi 50 80
Salinan Sah Hakmilik (CTC) 50                                 80