Carian Tanah Dalam Talian Di Negeri Sembilan

Carian Tanah Secara Dalam Talian di Negeri Sembilan

Carian tanah di Negeri Sembilan membolehkan anda mendapatkan maklumat terkini harta tanah termasuk butiran pemilik, butiran harta termasuk sekatan kepentingan terkini tanah, tanggungan, caj, dan kaveat yang ada pada harta tersebut. Carian tanah boleh diperoleh dengan membelinya dari Pejabat Tanah Negeri Sembilan.

 

Apakah jenis carian tanah yang boleh dibeli dari Pejabat Tanah Negeri Sembilan?

 • Carian Persendirian Tanah (Private Land Search)
  • Satu salinan laporan yang dikeluarkan oleh pejabat tanah dan mengandungi semua maklumat terkini berkenaan Hak Milik tertentu yang relevan.
 • Carian Rasmi Tanah (Official Land Search)
  • Satu salinan laporan yang dikeluarkan oleh pejabat tanah dan mengandungi semua maklumat terkini berkenaan Hak Milik tertentu yang relevan berserta tandatangan serta cap Pendaftar Tanah di muka surat terakhir, yang digunakan sebagai dokumen sokongan untuk urusan rasmi seperti penghantaran kepada agensi kerajaan.
 • Salinan Sah Hakmilik (Certified True Copy of Title)
  •  Salinan Geran yang disahkan sebagai salinan hak milik yang sah oleh Pendaftar Tanah Ia tidak boleh digantikan sebagai Hak Milik asal untuk tujuan penyerahan.

 

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai Jenis Carian Tanah DISINI.

 

Informasi yang didedahkan daripada hasil carian tanah

Apakah butiran yang terdapat dalam hasil carian tanah di Negeri Sembilan?

 • Pemilikan dan alamat
 • Nombor Hak Milik:
  • Nombor unik yang mengenal pasti harta (memeriksa sama ada butiran yang diberikan adalah sama dengan harta yang dicari)
 • Status tanah:
 • Tujuan tanah:
 • Pajakan atau pegangan bebas
 • Tujuan tanah:
  • Pertanian
  • Perindustrian
  • Perdagangan atau
  • Kediaman.
 • Tarikh luput pajakan
 • Keluasan tanah:
  • Saiz tanah dalam meter persegi
 • Sama ada ia tanah rizab Melayu
 • Sekatan Kepentingan:
  • Sebarang sekatan yang diletakkan ke atas harta, kebanyakannya berkaitan dengan tanah Pajakan kerana sebarang perubahan nama perlu mendapatkan surat kebenaran persetujuan daripada pihak berkuasa negeri terlebih dahulu.
 • Tanggungan:
  • Tuntutan terhadap harta oleh entiti yang bukan pemilik, contohnya: Pinjaman, Kaveat, dan Caj)
 • Pindahmilik tanah:
  • Maklumat tentang bila dan bagaimana pemilik berdaftar semasa mendapatkan harta tersebut
 •  Cukai Tanah:
  • Kadar Cukai Petak tahunan bagi tanah atau harta yang dihantar untuk pendaftaran 

 

Contoh Carian Tanah Persendirian di Negeri Sembilan 

 

Berapakah caj Pejabat Tanah untuk membeli carian tanah di Negeri Sembilan?

Jenis Carian Tanah Caj Pejabat Tanah Negeri Sembilan(RM)
Carian Tanah Persendirian 30
Carian Tanah Rasmi 60
Salinan Sah Hakmilik (CTC) 40

Rujuk:Caj Pejabat Tanah di Malaysia

 

Apakah maklumat yang diperlukan untuk membeli carian tanah di Negeri Sembilan?

Pejabat Tanah Negeri Sembilan akan meminta butiran lengkap tajuk sebelum melaksanakan carian tanah.

Butiran hak milik penuh termasuk:

 1. Jenis Hak Milik
 2. Nombor Hak Milik
 3. Daerah
 4. Negeri
 5. Nombor Lot
 6. Mukim

Bagaimanapun, mungkin ada situasi di mana anda tidak dapat mencari butiran hak milik harta yang anda ingini disebabkan oleh beberapa situasi. Oleh itu, terdapat perkhidmatan yang dipanggil Pengekstrakan Maklumat Hak Milik. Perkhidmatan ini membantu anda mendapatkan butiran hak milik penuh harta di mana butiran hak milik akan diekstrak daripada dokumen berdaftar di Pejabat Tanah Negeri Sembilan. Cuba perkhidmatan ini SEKARANG

 

Berapa lama saya perlu menunggu untuk mendapatkan hasil carian tanah di Negeri Sembilan?

Bergantung kepada situasi, jika anda memberikan butiran hak milik yang betul dan tiada masalah dengan sistem pejabat tanah, anda mungkin akan mendapatkan hasil yang agak cepat. Namun, ia bergantung kepada jenis carian tanah yang anda ingin jalankan.

Biasanya, carian tanah rasmi di Negeri Sembilan akan mengambil masa lebih lama kerana dokumen tersebut perlu ditandatangani dan dimeterai oleh pegawai tanah.
Sebaliknya, Salinan Sah Hakmilik (CTC) mungkin akan mengalami kelewatan kerana mencari Pelan Tanah, memandangkan terdapat kebarangkalian di mana Pejabat Tanah belum memperolehi Pelan Tanah daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), atau Salinan Geran anda perlu disemak secara manual daripada buku (belum dipindahkan ke dalam sistem pejabat tanah).

Dalam situasi ini, anda mungkin perlu pergi ke pejabat tanah di Negeri Sembilan berulang kali untuk menyemak status carian tanah anda. Walau bagaimanapun, terdapat cara yang lebih mudah untuk anda, EasyLaw boleh membantu anda menjalankan carian tanah Negeri Sembilan secara dalam talian.

 

Bagaimana untuk menjalankan carian tanah dalam talian di Negeri Sembilan dengan EasyLaw?

Hantar pesanan anda dengan EasyLaw melalui laman web kami DI SINI.. Caj perkhidmatan kami tidak termasuk SST adalah seperti berikut:

Jenis Carian Tanah Caj Perkhidmatan Tempatan EasyLaw (RM) Caj Perkhidmatan Luar Kawasan EasyLaw (RM)
Carian Tanah Persendirian 20 70
Carian Tanah Rasmi 50 80
Salinan Sah Hakmilik (CTC) 50 80