Carian Tanah Dalam Talian Di Melaka

Carian Tanah Dalam Talian di Melaka

Biasanya, Carian Tanah Melaka (Carian Tanah) dijalankan untuk mengesahkan butiran hak milik terkini, penggunaan tanah, maklumat pemilik, dan sebarang transaksi berkenaan harta tanah.

 

 Melaka mempunyai 3 jenis carian tanah:

 • Carian Persendirian Tanah (Private Land Search)
  • Satu cetakan hitam putih yang mengandungi semua maklumat harta yang dikeluarkan pejabat tanah Melaka yang relevan.
 • Carian Rasmi Tanah (Official Land Search)
  • atu cetakan hitam putih, dikeluarkan oleh pejabat tanah Melaka yang menyediakan huraian penuh tentang harta atau petak tanah, dan mempunyai tandatangan serta cap Pendaftar Tanah di muka surat terakhir; digunakan sebagai sebahagian daripada dokumen sokongan untuk penghantaran kepada agensi kerajaan.
 • Salinan Sah Hakmilik (Certified True Copy of Title)
  • Salinan duplikat Hak Milik asal yang telah disahkan tepat oleh pendaftar tanah. Ia tidak boleh digunakan sebagai gantian untuk Hak Milik asal.

 

Artikel Berkaitan: Jenis Carian Tanah di Malaysia

 

Caj Pejabat Tanah untuk Carian Tanah di Melaka  

Jenis Carian Tanah Caj Pejabat Tanah Melaka (RM)
Carian Tanah Persendirian 30
Carian Tanah Rasmi 50
Salinan Sah Hakmilik (CTC) 50

 

 

Rujuk: Caj Pejabat Tanah di Malaysia

 

Bagaimana untuk menjalankan carian tanah di Melaka secara dalam talian?

Dengan EasyLaw, anda boleh menjalankan carian tanah di Melaka secara dalam talian dengan mudah! EasyLaw adalah syarikat yang menyediakan servis carian tanah dan pakar dalam membantu orang ramai menjalankan carian tanah dalam talian untuk semua negeri di Malaysia. Anda hanya perlu menghantar pesanan anda dalam talian, dan kami akan bantu anda mendapatkan carian tanah di Melaka!

 

Jenis Carian Tanah Caj Perkhidmatan Tempatan EasyLaw (RM) Caj Perkhidmatan Luar Kawasan EasyLaw (RM)
Carian Tanah Persendirian 20 70
Carian Tanah Rasmi 50 80
Salinan Sah Hakmilik (CTC) 50 80

*Caj di atas tidak termasuk SST

Rujuk: Caj Perkhidmatan Easylaw

 

Apakah maklumat yang boleh anda dapatkan daripada carian tanah di Melaka?

 • Carian tanah akan memaparkan butiran pemilik semasa seperti::
  • Nama penuh.
  • Alamat terakhir yang berdaftar.
  • Nombor Kad Pengenalan (IC).

 

 • Jenis Hakmilik Semasa:
  • Di Melaka, terdapat jenis-jenis hakmilik biasa seperti:
   • Geran (GRN), Geran Mukim (GM), Pajakan Negeri (PN), Pajakan Mukim (PM), Hakmilik Sementara Daftar (HSD), Hakmilik Sementara Mukim (HSM), dan sebagainya.
   • Terdapat juga jenis hakmilik unik untuk Melaka iaitu Hakmilik Sementara Mukim MCL (HMM) dan Geran Mukim MCL (GMM).

 

 • Saiz dan Lokasi Harta Tanah:
  • Biasanya dalam carian tanah, saiz tanah ditunjukkan sebagai rujukan.
  • Maklumat lokasi harta tanah merangkumi negeri, daerah, bandar, dan nombor lot. Namun, alamat harta tanah tidak akan disertakan.
  • Diingatkan bahawa maklumat hakmilik bukanlah alamat standard yang biasanya kita gunakan (sebagai alamat penghantaran).
  • Jika anda hanya mempunyai alamat dan ingin mengetahui butiran hakmilik tanah, anda boleh menggunakan perkhidmatan EasyLaw untuk Pengekstrakan Maklumat Hakmilik Tanah.

 

 • Tujuan atau Guna Tanah:
  • Sama ada Kediaman, pertanian, komersial, atau industri.

 

 • Status Tanah:
  •  Pegangan Bebas (Freehold): Pemilik mempunyai kawalan penuh ke atas penggunaan dan pemilikan tanah atau harta lain.
  • Pajakan (Leasehold): Pemegang pegangan bebas menjual pemilik pajakan hak untuk menduduki rumah untuk jangka masa tertentu. Pemegang pegangan bebas (atau tuan punya) akan terus menjadi pemilik sah harta dan tanah tempat ia terletak, oleh itu pemilik sebenarnya tidak memiliki harta secara mutlak.

 

 • Pajakan Tanah (hanya untuk pajakan):
  • Tempoh pajakan akan tertera dalam carian tanah. Sebelum membeli mana-mana harta atau tanah, adalah disarankan agar pembeli merujuk [ada tempoh pajakan yang masih tersisa.

 

 • Pajakan Tanah (hanya untuk pajakan):
  •  Ini merujuk kepada sebarang sekatan yang dikenakan oleh Kerajaan Negeri ke atas pemilik tanah yang berdaftar sekiranya ingin memindahkan tanahnya, memecah bahagikan, menggabungkan, atau mengambil tindakan lain terhadapnya melalui penubuhan pajakan, cagaran, atau keterangan pemudahcaraan, dan sebagainya.

 

 •  Sebarang Tanggungan di atas Tanah:
  • Rekod transaksi mengenai sebarang cagaran atau kaveat terhadap tanah atau harta akan dipaparkan dalam carian tanah dan status semasa.
  • Untuk mendapatkan butiran yang lebih mendalam mengenai apa-apa kaveat atau tanggungan tertentu ke atas harta atau tanah, EasyLaw boleh membantu anda dalam Pengekstrakan Salinan Sah Caveat atau Tanggungan (Certified-True-Copy)
  • Biasanya, carian tanah biasa tidak akan menunjukkan tanggungan yang sudah tidak lagi diendoskan.

 

 • Butiran Hakmilik Sebelum Ini:
  • Sebagai bukti bahawa hakmilik telah berubah, biasanya nombor hakmilik sebelum ini direkodkan dalam carian tanah. Walau bagaimanapun, tidak semua carian tanah akan menyediakan butiran mengenai hakmilik sebelum ini kerana ia bergantung kepada simpanan rekod pejabat tanah berkenaan.

 

Artikel berkaitan: Apa Butiran yang Terkandung dalam Hasil Carian Tanah