Carian Tanah Dalam Talian Di Kuala Lumpur dan Putrajaya

Carian Tanah Dalam Talian Di Kuala Lumpur dan Putrajaya

Carian tanah di Kuala Lumpur dan Putrajaya membolehkan anda mendapatkan maklumat tentang harta tanah termasuk butiran pemilik, butiran harta termasuk sekatan kepentingan terkini tanah, tanggungan, caj, dan kaveat yang ada pada harta tersebut.

Carian tanah boleh diperoleh dengan membelinya dari Pejabat Tanah Kuala Lumpur dan Putrajaya. Bagi negeri-negeri lain, tajuk perlu dijalankan di pejabat tanah yang bersesuaian bergantung kepada jenis tajuk. Namun, untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya, pembelian carian tanah akan dijalankan di Pejabat Tanah dan Galian Kuala Lumpur dan Putrajaya
 

1.0 Apakah jenis carian tanah yang boleh dibeli dari Pejabat Tanah Kuala Lumpur dan Putrajaya

Jadi, terdapat 3 jenis carian tanah yang boleh dijalankan di Pejabat Tanah Kuala Lumpur dan Putrajaya

​​Carian Persendirian Tanah

 • Mengandungi maklumat terperinci dari tajuk

 

Carian Rasmi Tanah

 • Mengandungi maklumat terperinci dari tajuk termasuk tandatangan dan cap oleh pegawai tanah (biasanya digunakan untuk urusan rasmi) 

 

Salinan Sah Hakmilik

 • Salinan tajuk asal yang disahkan sebagai salinan hak milik yang sah oleh Pendaftar Tanah 

 

Rujuk Jenis Carian Tanah Di Malaysia 


2.0 Apakah maklumat yang boleh didedahkan selepas mendapatkan keputusan carian tanah di Kuala Lumpur dan Putrajaya?

Apakah butiran yang terdapat dalam hasil carian tanah di Selangor?

 • Pemilikan dan alamat
 • Nombor Hak Milik : Nombor unik yang mengenal pasti harta (memeriksa sama ada butiran yang diberikan adalah sama dengan harta yang diminati)
 • Status tanah: Pajakan atau pegangan bebas
 • Tujuan tanah: Pertanian, industri, komersial, atau kediaman
 • Tarikh luput pajakan
 • Keluasan tanah: Saiz tanah dalam meter persegi
 • Tanah Rizab Melayu
 • Sekatan Kepentingan: Sekatan Kepentingan, kebanyakan berkaitan dengan tanah Pajakan kerana sebarang perubahan nama perlu mendapatkan surat kebenaran persetujuan daripada pihak berkuasa negeri terlebih dahulu.
 • Tanggungan: Tuntutan terhadap harta oleh entiti yang bukan pemilik, contohnya: Pinjaman, Kaveat, dan Caj)
 • Pindahmilik tanah: Maklumat tentang bila dan bagaimana pemilik berdaftar semasa mendapatkan harta tersebu
 • Cukai Tanah: Kadar Cukai Petak tahunan bagi tanah atau harta yang dihantar untuk pendaftaran

 

Perbezaan antara hasil carian tanah Kuala Lumpur / Putrajaya / Labuan:

Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan juga dikenali sebagai Wilayah Persekutuan Malaysia. Ia dikendalikan oleh pejabat tanah yang sama, Oleh kerana dikendalikan oleh pejabat tanah yang sama, butiran tajuk dan hasil carian tanah bagi tiga wilayah ini mengandungi perkara yang sama.

Di bawah ini adalah contoh hasil carian tanah diKuala Lumpur / Putrajaya / Labuan:

Kuala Lumpur

Putrajaya

Labuan

 

3.0 Berapakah caj Pejabat Tanah Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk membeli carian tanah?

Harga carian tanah untuk 3 Wilayah Persekutuan Malaysia iaitu Kuala Lumpur / Putrajaya / Labuan adalah sama seperti di bawah:

Jenis Carian Tanah Caj Pejabat Tanah  Kuala Lumpur dan Putrajaya (RM)
Carian Tanah Persendirian 30
Carian Tanah Rasmi 50
Salinan Sah Hakmilik (CTC) 50

4.0 Apakah maklumat yang diperlukan untuk membeli carian tanah?

Pejabat Tanah Kuala Lumpur dan Putrajaya akan meminta butiran lengkap tajuk sebelum melaksanakan carian tanah

Butiran hak milik penuh termasuk:

 1. Jenis Hak Milik
 2. Nombor Hak Milik
 3. Daerah
 4. Negeri
 5. Nombor Lot
 6. Mukim
   

Walau bagaimanapun, mungkin terdapat situasi di mana anda tidak dapat mencari butiran tajuk harta yang anda inginkan, ini adalah berpunca daripada beberapa keadaan. Oleh itu, terdapat perkhidmatan yang dipanggil pengekstrakan maklumat tajuk. Perkhidmatan ini membantu anda mendapatkan butiran tajuk penuh harta di mana butiran tajuk akan diekstrak daripada dokumen berdaftar di Pejabat Tanah Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ekstrak dokumen anda sekarang
 

5.0 Berapa tempoh yang diperlukan untuk saya mendapatkan hasil carian tanah di Kuala Lumpur / Putrajaya / Labuan?

Bergantung kepada situasi, jika anda memberikan butiran tajuk yang betul dan tiada isu dengan sistem pejabat tanah di Kuala Lumpur dan Putrajaya, anda mungkin akan mendapatkan hasil carian yang agak cepat, tetapi ia bergantung kepada jenis carian tanah yang anda ingin jalankan. Biasanya, carian tanah persendirian mungkin mengambil masa yang lebih singkat kerana dokumen perlu tandatangan dan cap oleh pegawai tanah. Di sisi lain, CTC mungkin akan ditangguhkan kerana mencari Pelan Tanah. Ini kerana mungkin ada situasi di mana Pejabat Tanah belum mendapatkan Pelan Tanah daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) atau CTC anda perlu diperiksa secara manual dari buku (belum dipindahkan ke sistem pejabat tanah). Dalam situasi ini, anda mungkin perlu pergi balik dan ke pejabat tanah untuk memeriksa status carian tanah anda. Walau bagaimanapun, terdapat cara yang lebih mudah untuk anda, EasyLaw boleh membantu anda menjalankan carian tanah anda secara dalam talian.Hantar pesanan anda dengan EasyLaw melalui laman web kami Di Sini. Caj perkhidmatan kami termasuk SST adalah seperti di bawah:
 

Jenis Carian Tanah Caj Perkhidmatan Tempatan EasyLaw (RM) Caj Perkhidmatan Luar Kawasan EasyLaw (RM)
Carian Tanah Persendirian 20 70
Carian Tanah Rasmi 50 80
Salinan Sah Hakmilik (CTC) 50                                 80