Carian Tanah Dalam Talian di Johor

Carian Tanah Dalam Talian di Johor

Carian tanah di Johor adalah satu langkah penting untuk mendapatkan maklumat tentang harta termasuk butiran pemilik, sekatan kepentingan terkini tanah, tanggungan, caj, dan kaveat yang ada pada harta tanah tersebut. Carian tanah di Johor boleh diperoleh dengan membelinya dari Pejabat Tanah Johor.

 

Jenis carian tanah apa yang boleh dibeli dari Pejabat Tanah Johor?

 • Carian Tanah Persendirian / Carian Tanah Persendirian Hakmilik Tidak Berkuatkuasa
  • Salinan laporan yang mengandungi semua maklumat penting dari pejabat tanah yang berkaitan. 
 • Carian Rasmi / Carian Rasmi Hakmilik Tidak Berkuatkuasa
  • Salinan laporan, dihasilkan oleh pejabat tanah yang berkaitan, yang menyediakan penerangan penuh mengenai harta atau tanah tersebut, dan mempunyai tandatangan dan cap Pegawai Pendafatar Tanah di halaman terakhir, yang digunakan sebagai sebahagian daripada dokumen sokongan untuk penghantaran kepada agensi kerajaan.
 • Salinan Sah Hakmilik (Certified True Copy of Title)
  • Salinan duplikat hakmilik asal yang telah disahkan secara rasmi oleh pendaftar tanah sebagai yang tepat. Tidak boleh digantikan dengan hakmilik asal.

 

Ketahui lebih lanjut : Jenis Carian Tanah di Malaysia

 

Carian Hakmilik Tidak Berkuatkuasa 

Carian Hakmilik Tidak Berkuatkuasa mengandungi butiran dari masa lalu termasuk sebarang caj dan tanggungan yang tidak lagi dikuatkuasakan. Dengan kata lain, dengan membeli carian tanah hakmilik tidak berkuatkuasa , anda akan mendapat akses kepada sejarah transaksi harta yang tidak lagi diendoskan untuk harta tersebut.

 

Perbezaan antara Carian Tanah Biasa Johor dan Carian Hakmilik Tidak Berkuatkuasa Johor 

Carian Tanah Persendirian Biasa Johor

Carian Hakmilik Tidak Berkuatkuasa

 

Informasi yang didedahkan daripada hasil carian tanah di Johor

 • Pemilikan dan alamat
 • Nombor Hakmilik:
  • Sebuah nombor unik yang mengenal pasti harta (memeriksa sama ada butiran yang diberikan adalah sama dengan harta yang anda minati)
 • Status tanah:
  • Pajakan atau
  • Kekal
 • Tujuan tanah:
  • Pertanian,
  • Perindustrian,
  • Komersial atau
  • Kediaman
 • Tarikh tamat pajakan
 • Keluasan tanah:
  • Saiz tanah dalam meter persegi
 • Adakah ia tanah simpanan Melayu
 • Sekatan Kepentingan:
  • Kebanyakannya terpakai kepada tanah pajakan kerana sebarang perubahan nama perlu mendapatkan surat kebenaran persetujuan daripada pihak berkuasa negeri terlebih dahulu.
 • Tanggungan:
  • Tuntutan terhadap harta oleh entiti yang bukan pemilik, contohnya: Gadai, Caveat, dan Caj
 • Pemindahan tanah:
  • Maklumat tentang bila dan bagaimana pemilik berdaftar semasa ini memperoleh harta tersebut
 • Yuran pengecualian:
  • Kadar Yuran Pengecualian tahunan bagi tanah atau harta yang dihantar untuk pendaftaran
 •     Tanggungan masa lalu (Terpakai hanya untuk Carian Hakmilik Tidak Berkuatkuasa)
  • Tuntutan terhadap harta oleh entiti yang bukan pemilik, contohnya: Gadai, Caveat, dan Caj yang tidak lagi berkuatkuasa ke atas harta.

 

Caj Pejabat Tanah untuk Carian Tanah di Johor 

Jenis Carian Tanah Carian Tanah Carian Tanah Biasa (RM) Carian Hakmilik Tidak Berkuatkuasa
(RM)
Carian Tanah Persendirian 40 60
Carian Tanah Rasmi 120 150
Salinan Sah Hakmilik (CTC) 100 N/A

Rujuk:Caj Pejabat Tanah di Malaysia

 

Apa maklumat yang diperlukan untuk membeli carian tanah? 

Pegawai tanah akan menanyakan butiran hakmilik penuh sebelum menjalankan carian tanah
Butiran hakmilik penuh termasuk:

 1. Jenis hakmilik
 2. Nombor hakmilik
 3. Daerah
 4. Negeri
 5. Nombor lot
 6. Mukim

Berapa lama saya perlu tunngu untuk mendapatkan hasil carian tanah

Bergantung pada keadaan, jika anda memberikan butiran hakmilik yang betul dan tidak ada masalah dengan sistem di pejabat tanah, anda mungkin akan mendapatkan hasil carian dengan cepat. Namun, waktu yang diperlukan adalah berbeza-beza bergantung kepada jenis carian tanah yang anda ingin jalankan.

Biasanya, carian tanah rasmi mengambil masa lebih lama kerana dokumen perlu ditandatangani dan disahkan oleh pegawai tanah.
Di sisi lain, Salinan Sah Hakmilik (CTC) mungkin mengalami kelewatan disebabkan pencarian Plan Tanah, memandangkan terdapat kebrangkalian di mana Pejabat Tanah belum menerima Pelan Tanah dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), atau Salinan Geran anda perlu disemak secara manual daripada buku (belum dipindahkan ke sistem pejabat tanah).

Dalam situasi ini, anda mungkin perlu pergi ke pejabat tanah berulang-kali untuk menyemak status carian tanah anda. Namun, terdapat cara yang lebih mudah untuk anda, EasyLaw boleh membantu anda menjalankan carian tanah anda secara dalam talian

 

Bagaimana untuk menjalankan carian tanah di Johor secara dalam talian?

Hantar pesanan anda dengan EasyLaw melalui laman web kami DI SINI. Caj perkhidmatan kami, terkecuali cukai SST, adalah seperti berikut:

Jenis Carian Tanah Caj Perkhidmatan Tempatan EasyLaw (RM) Caj Perkhidmatan Luar Kawasan EasyLaw (RM)
Carian Tanah Persendirian 20 70
Carian Tanah Rasmi 50 80
Salinan Sah Hakmilik (CTC) 50 80

Caj di atas tidak termasuk SST